Čísla účtů a platby

Zobrazeno: 11598

Ceny obědů včetně nápoje: 
30,- Kč (pro strávníky ve věku 7- 10 let)
35,- Kč (pro strávníky ve věku 11- 14 let)
40,- Kč (pro strávníky od 15 let)

 
Platba probíhá pravidelně každý měsíc - na základě online podkladů z programu pro stravovací provoz (vždy měsíc zpětně- v následujícím měsíci). Inkasní platba na účet školy je strhávána tak, aby byla k datu 15. připsána na účet školy. Rodiče si musí zřídit souhlas s inkasem na svém účtu a mít dostatečný zůstatek finančních prostředků, aby platba proběhla.
Přihlašování a odhlašování obědů je on line v programu jídelna.cz – vždy do 8.00, jinak je účtováno stravné v plné výši. 

číslo účtu : 131-1946130257/0100