O školce

Zobrazeno: 13884

Organizace MŠ

Školka je rozdělena na 2 třídy (děti nejsou rozděleny podle věku):
 
Berušky, tel. 731 174 062, berusky@zsmslesany.cz
                vedoucí učitelka Lucie Ulrichová, učitelka Jana Šumová
 
Sluníčka, tel 731 173 092. slunicka@zsmslesany.cz
                učitelky Štěpánka Bublíková a Petra Divácká
 
Povinné předškolní vzdělávání
(od 1. 9. pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let)
 
 pondělí- pátek od 8:00 hodin (neplatí v době školních prázdnin), rodiče jsou povinni omluvit neúčast dítěte na vzdělávání

Zájmové kroužky
 
Angličtina- čtvrtek 14:30- 15:15 hodin 
Slavíček- liché pondělí 14:30- 15:15
 

Provoz MŠ
6:30- 16:30 hodin
vyzvedávání dětí - po obědě: 12:15- 12:30 hodin
                                  - po odpočinku od 14:30 hodin
 
omlouvání dětí: předem nebo ráno do 8:00 hodin- osobně, telefonicky či e- mailem
 
Školkovné  
500,- Kč měsíčně, předškoláci zdarma
250,- Kč při částečném provozu v měsíci (např. v letních měsících)
 
Stravné
45,- Kč: přesnídávka 10,-, oběd (včetně nápoje) 25,-, svačina 10,- (pro děti ve věku do 6 let)
50,- Kč: přesnídávka 10,-, oběd (včetně nápoje) 30,-, svačina 10,- (pro děti ve věku 7 let)
 
školkovné a stravné je strháváno společně formou inkasa (rodiče si musí zřídit souhlas s inkasem na svém účtu a mít dostatečnou hotovost na účtu k 15. dni v měsíci)
 
rodiče si sami odhlašují stravu na www.jidelna.cz (dostanou přihlašovací údaje)