Kontakty

Zobrazeno: 40672

Základní škola a mateřská škola Lešany, okres Benešov
Lešany 42
257 44 Netvořice

IČ: 70990751, IZO: 600 041 883
ID datové schránky: twumewt

Ředitelka školy - Mgr. Pavla Marková
statutární zástupce
pověřená osoba k jednání v rámci správního řádu
úřední hodiny:
(ve dnech školního yučování)
pondělí 7:30- 8.30
čtvrtek 13.00- 15.30
dále dle domluvy

telefon: 605 246 807
telefon do ZŠ: 317 789 227
e- mail: reditel@zsmslesany.cz, markova@zsmslesany.cz

Provozně ekonomické zabezpečení školy
Účetnictví včetně mzdového - Ing. Karel Rabiňák
Školnice, uklízečka MŠ - JItka Cimermanová 
Školnice, uklízečka ZŠ - Iveta Zdvihalová 

Základní škola 
Lešany 42
257 44 Netvořice

Třídní učitelky 
Mgr. Jitka Morávková I. třída (1. a 2. ročník)
e- mail: moravkova@zsmslesany.cz
Bc. Radka Dvořáčková- učitelka ve 2. ročníku
e- mail: dvorackova@zsmslesany.cz

Mgr. Jiřina Dvořáková II. třída (3. ročník)
e- mail: dvorakova@zsmslesany.cz

Kristýna Petrová III. třída (4. a 5. ročník )
e- mail: petrova@zsmslesany.cz

Asistentky pedagoga
Kateřina Bumbálková, DiS.
e- mail: bumbalkova@zsmslesany.cz
Oleksandra Vuchkan

Školské poradenské pracoviště
výchovný poradce Mgr. Pavla Marková
metodik prevence Kristýna Petrová
konzultační hodiny dle domluvy, pro žáky školy denně 7.30- 13.00

Školská rada
Kristýna Petrová- předsedkyně
Daniela Červenková
Mgr. Pavel Špunda
Tomáš Krása, DiS.
Ivana Prostecká
Barbora Hlavinková

Školní družina
Vychovatelky Kateřina Bumbálková, DiS., Daniela Červenková

Mateřská škola
Lešany 23
257 44 Netvořice

Berušky - 317 789 630, 731 174 062
e- mail: berusky@zsmslesany.cz
Sluníčka - 317 789 619, 731 173 092
e- mail: slunicka@zsmslesany.cz

Učitelky MŠ
Lucie Ulrichová - vedoucí učitelka
Jana Šumová
Štěpánka Bublíková
Petra Divácká

Školní jídelna 
Vedoucí školní jídelny - Jana Brázdová
e- mail: jidelna.lesany@seznam.cz, jidelna@zsmslesany.cz
Kuchařka - Jana Brázdová, Monika Matějovská

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Robert Piskáček
e- mail: piskacek@zsmslesany.cz
Informace o zpracování osobních údajů viz. Ochrana osobních údajů

 

 
Zřizovatel:
Obec Lešany
Lešany 23
257 44 Netvořice

tel.: 317 789 236