Červen 2022

Zobrazeno: 8449

ZÁPIS pro přijímání dětí cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině

středa 15. 6. 2022 od 15:00 do 16:30 hodin v budově základní školy Lešany 42

- při zápisu si lze prohlédnout základní či mateřskou školu

- do základní školy lze přijmout 18 žáků, přednostně budou přijati žáci s pobytem ve spádové oblasti obce Lešany, žákům jsou poskytovány sešity a pracovní sešity zdarma, žákům 1. ročníku i výtvarné potřeby

- do mateřské školy lze přijmout 1 dítě ve věku od 3 let

Výsledky dodatečného zápisu do MŠ a ZŠ

Do ZŠ byli přijati žáci s těmito registračními čísly: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17

Do MŠ byly přijaty děti (později se kapacita uvolnila) s registračními čísly: 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22

 

Akce v ZŠ:

1. 6.- Den dětí na zahradě ZŠ- pro děti ZŠ i MŠ

6. 6.- společná snídaně žáků ZŠ 

15. 6.- fotbalové dopoledne v Jílovém u Prahy- žáci 1. a 2. ročníku

22. 6.- olympijský běh- v 10 hodin na fotbalovém hřišti- žáci ZŠ

23. 6.- 16:30- schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

          -17:30 hodin-  krátké vystoupení žáků pro rodiče na školní zahradě a neformální setkání s rodiči

          - 19 hodin- spaní dětí ve škole

24. 6.- návštěva truhlářské díny pana Zalabáka- projektový den

27. 6.- sportovní den v ZŠ

28. 6.- v MŠ od 9 hodin vystoupení kouzelnice Adonis- děti MŠ a žáci 1. a 2. ročníku ZŠ

           - níávštěva Síně Františka Hrubína v Lešanech- 3.- 5. ročník

29. 6.- turistický den- Zbořený Kostelec

30. 6.- 8:00 slavnostní rozdávání vysvědčení na nádvoří zámku v Lešanech

Květen 2021

Zobrazeno: 5014

Zápis do mateřské školy

Kritéria přijetí dítěte do MŠ:

- zahajuje povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. dosáhne věku 5 let), případně má odklad povinné školní docházky

- má trvalé bydliště ve školském obvodu

- před 1. 9. 2021 dosáhne věku 3 let

Jak dítě přihlásit:

- vyplnit a podepsat přihlášku (ke stažení) + přiložit kopii rodného listu + čestné prohlášení o očkování (ke stažení) + kopii očkovacího průkazu

- doručit na adresu Základní škola a mateřská škola Lešany, Lešany 42, 257 44 Netvořice (poštou, vložit do schránky či osobně)

- nebo poslat do datové schránky školy (na ID adresu: twutmewt) či e- mailem s elektronickým podpisem (na adresu: reditel@zsmslesany.cz)

Duben 2022

Zobrazeno: 7824

Zápis do základní školy

V úterý 19. 4. od 15 do 17 hodin proběhne v budově ZŠ zápis do 1. ročníku. Týká se dětí, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 6 let. K zápisu musí přijít i děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

S sebou přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Přijaty k základnímu vzdělávání byly děti s registračním číslem 1, 2, 3.

Akce ZŠ v dubnu

29. 4.- soutěž Mladý zahrádkář v DDM Benešov (vybraní žáci 3.- 5. ročníku)

29. 4.- divadelní představení v MŠ- děti MŠ  a žáci ZŠ

28. 4.- ve ŠD od 14 hodin Čarodějnice s opékáním špekáčků

14. 4.- velikonoční prázdniny

12. 4 - od 16:30 hodin jarní besídka s prodejem výrobků žáků. Výtěžek bude zaslán na pomoc Ukrajině. Na konto Českého červeného kříže bylo zasláno 4 000,-Kč.

11. a 12. 4 proběhnou třídní schůzky- konzultace s rodiči (dle rozpisu)

8. 4.- žáci 3.- 5. ročníku navštíví budovu Senátu ČR

Květen 2022

Zobrazeno: 6709

30. 5.- mobilní planetárium (projektový den v ZŠ) 

26. 5.- výlet do ZOO Praha- žáci ZŠ a starší děti z MŠ (odjezd od ZŠ v 8:00, návrat tamtéž asi v 16 hodin)

23. 5.- taneční dopoledne Dr. Dancer

18. 5.- preventivní aktivita Veselé zoubky

4. 5.- fotografování žáků

2. 5.- společná snídaně žáků ZŠ

 

BŘEZEN 2022

Zobrazeno: 7646

V úterý 29. 3. proběhne v budově MŠ divadelní představení pro děti MŠ a žáky 1. a 2. ročníku. Přesunuto na 4. 4.

V úterý 22. 3. navštíví žáci 3.- 5. ročníku divadelní představení Kniha džunglí v pražském divadle GONG. Vstupné je 110,- Kč, cestovné bude uhrazeno z výtěžku prodeje výrobků žáků. Sraz v 7:10 před ZŠ, odjezd hromadnou dopravou, návrat ve 14:45 ke škole. S sebou: respirátor do MHD, svačinu, kapesné a vhodné oblečení do divadla.

Od 14. 3. lze do školy i školky vstupovat bez zakrytých dýchacích cest.

Leden 2022

Zobrazeno: 8850

Pololetí školního roku

V pondělí 31. 1. bude žákům rozdáván 5. vyučovací hodinu Výpis z vysvědčení. Od 1. 2. do 3. 2. probíhá běžná výuka. 

Karanténa v MŠ

18. a 19. 1. je MŠ uzavřena z důvodu karantény dětí a učitelek. Karanténa je prodloužena do 21. 1.

V pondělí 17. 1. mají děti, které byly v MŠ 12. 1., karanténu. Pro děti, které v MŠ 12. 1. nebyly, je školka v provozu.

V pátek 6. 1. 2022 a v pondělí 10. 1. je pro děti, které byly v MŠ 3. 1., vyhlášena karanténa. Od úterý 11. 1. je MŠ v běžném provozu.

 

 

Testování všech žáků základní školy

 

2x týdně (pondělí a čtvrtek) od 3. do 16. 1. 2022

1x týdně (pondělí) od 17. 1.

- pozitivně testovaný žák musí na PCR test

- pokud bude pozitivní některý žák ve čtvrtek, je povinností pro ostatní žáky ve škole nosit roušku a každý následující den být testován
  (dokud nepředloží pozitivní žák negativní PCR test)

Povinnost vstupovat do vnitřních prostor ZŠ i MŠ pouze se zakrytím dýchacích cest je nadále v platnosti.

Únor 2022

Zobrazeno: 8268

Jarní prázdniny 28. 2.- 4. 3.

Ve středu 23. 2. proběhl v MŠ i ZŠ (v rámci ŠD) dětský karneval.

Pololetní prázdniny - v pátek 4. 2.

Listopad 2021

Zobrazeno: 9034

Třídní schůzky v ZŠ

V úterý 30. 11. 2021 od 16 hodin dle rozpisu proběhnou individuální konzultace o prospěchu a chování žáků. Čas Vám bude sdělen třídní učitelkou. 

Rozsvícení vánočního stromu

ZRUŠENO

V sobotu 27. 11. 2021- rozsvícení vánočního stromku na návsi v Břežanech. Při této příležitosti měly vystoupit děti mateřské a základní školy.

Testování žáků ZŠ.

Od 22. 11. 2021 bude vždy v pondělí (nebo první den příchodu žáka do školy) provedeno testování žáků antigenními testy- výtěr z nosu. Pokud bude test pozitiviní, musí si zákonní zástupci žáka odvést domů a kontaktovat dětského lékaře, aby vydal žádanku na PCR test.

Škola v přírodě s výukou plavání

1.- 5. 11. 2021 v Sušici.

Odjezd od ZŠ, sraz účastníků v 7:30 hodin.

Zprávičky z aktuálního dění v Sušici:

pondělí

Děti v pořádku dorazily do Sušice a ubytovaly se.  K obědu měly rajskou omáčku s těstovinami. 

Vyrazily na první hodinu plavání, kde byly podle svých schopností rozřazeny do 2 družstev: neplavci s názvem Krevety a plavci s názvem Tuňáci. Mohly si užít i tobogán a skluzavku.

K večeři bylo rozoto. Večer byla dětem puštěna pohádka, pak šly spát. 

Žáci ZŠ si vůbec nestýskali a některé děti z MŠ jen malou chviličku. Všichni spali klidně celou noc.

úterý

Po snídani (byl perník) děti absolvovaly další hodinu plavání. Pak si daly na hotelu vydatnější svačinu a procvičovaly si se svými učitelkami učivo, především čtení.

Na oběd byla sekaná s bramborovou kaší. Odpoledne proběhla další hodina plavání a sportovní program na hřišti. Dokonce se stihlo i zajít se podívat na sušické náměstí,

odkud poputují první pozdravy od dětí.

Na večeři bylo připraveno kuře s rýží. Večerní program byl zaměřený na výtvarné tvoření. Noc opět proběhla klidně.

středa

Dopoledne opět proběhlo plavání, hodina čtení a úklid pokojů.

K obědu měly děti čočku. Po odpoledním plavání se šlo na vycházku na Andělskou horu, odkud je pěkný výhled na město Sušice. Děti hádaly, kde se co nachází. Také se

dozvěděly zajímavosti o Šumavě.

K večeři se podávala čína s rýží. Jako večerní program se hrály deskové hry a zpívalo se. Prý to bylo velmi hezké.

čtvrtek

Opět hodina plavání a procvičování učiva.

K obědu uchystali vepřový plátek s rýží. Po odpoledním plavání proběhl sportovní program na hřišti, kde si děti vyzkoušely trampolínky, malou lezeckou stěnu a další atrakce. 

Na večeři děti dostaly nudle s mákem. Jako večerní aktivita bude tvořivý večer.

pátek 

Dopoledne proběhne plavání, pak sbalení si věcí a uklid pokoje.

Po obědě se uskuteční poslední hodina plavání s rozdáváním diplomů.

Odjezd domů bude asi v půl čtvrté. Vzhledem k objížce u Sušice zabere cesta přes 3 hodiny. Proto je předpokládaný příjezd k ZŠ Lešany až kolem 19. hodiny.

Prosinec 2021

Zobrazeno: 9016

Od 20. do 31. 12. 2021 bude MŠ a ZŠ uzavřena.

V pondělí 13. prosince bude ráno od 7.15 do 8.00 před budovou ZŠ uspořádána prodejní výstava vánočních výrobků žáků. Ceny jsou dobrovolné. Výtěžek bude věnován na podporu sportovních aktivit žáků školy.

 

V pátek 3. prosince přijde do mateřské školy i do základní školy Mikuláš s čertem. Děti už pro ně mají připravené básničky a písničky.

Říjen 2021

Zobrazeno: 9108

V pátek 29. 10. 2021 bude uzavřena MŠ.

Podzimní prázdniny v ZŠ 27. a 29. 10. 2021.

V pondělí 4. 10. 2021 se konají v ZŠ od 17 hodin třídní schůzky.

Září 2021

Zobrazeno: 9066

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Výtvarný kroužek- vedoucí K. Mrzílková            úterý       13:45- 14:30

Francouzský jazyk- vedoucí P.Hrušková              úterý       14:30- 15:15

Sportovní kroužek- vedoucí K. Petrová                středa      13:45- 14:30

Taneční kroužek- vedoucí V. Konečná                 čtvrtek    14:45- 15:30

Kroužky jsou v rámci školní družiny zdarma, kromě Výtvarného kroužku, kde zaplatíte  50,- Kč za spotřebovaný materiál.

Zahajujeme 1. 10. 2021.

 

 
Ředitelské volno
V pondělí 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno. V úterý 28. 9. následuje státní svátek.

 

 

Škola v přírodě spojená s výukou plavání

Bude uskutečněna od pondělí do pátku 1.-  5. 11. 2021. Cena 3 400,- Kč zahrnuje: ubytování v hotelu Roušarka v Sušici, stravování 5x denně, pitný režim, výuku plavání, sportovní aktivity, dopravu.
Plavání a sprtovní aktivity zajišťuje ZŠ Pro děti, která organizovala i Letní kempy o prázdninách.

Lze požádat zdravotní pojišťovnu o příspěvek na ozdravný pobyt dítěte.

ŠKOLNÍ ROK 2021- 2022

Zobrazeno: 9013

Informace k začátku školního roku:

Žáci 1. ročníku dostanou ve škole všechny pomůcky a sešity zdarma.

Žáci 2.- 5. ročníku  si zajistí pouze výtvarné potřeby, pracovní sešity a sešity dostanou zdarma. 

Všichni žáci si přinesou sportovní oblečení a obuv na tělesnou výchovu (většinou bude probíhat venku)- oboje v prodyšném sáčku, přezůvky do školy a přezůvky v sáčku do jídelny (budou si je tam nechávat).

Středa 1. 9. 2021

 • - od 7:30 bude probíhat testování žáků antigenními samotesty (výtěr z nosu)- žáci 2.- 5. ročníku ve svých třídách, žáci 1. ročníku ve třídě v přízemí (bývalá tělocvična)
 • - od 8: 00 slavnostní přivítání nových prvňáčků ve třídě v přízemí (přesunou se sem i žáci z ostatních tříd)
 • - ukončení úvodního dne kolem 9. hodiny

Čtvrtek 2. 9.

 • - k dispozici školní družina od 7 hodin
 • - třídnický den (žáci potřebují jen penál), vyučování do 11:40- pak odchod na oběd a do školní družiny (do 16:30) či domů

Pátek 3. 9.

 • - společný den- výlet do Konopiště: sraz v 7:40 před ZŠ, návrat kolem 15. hodiny autobusem k ZŠ, s sebou: svačinu, pití, kapesné + vybíráme 50,- Kč na autobus (lze přinést   i dříve), odhlásit oběd (vstupné bude hrazeno z příspěvku obce)

Pondělí 6. 9.

 • - ráno testování žáků
 • - výuka dle rozvrhu- všichni žáci se učí do 12:40

Čtvrtek 9. 9.

 • - ráno testování žáků

 

 

 

Srpen 2021

Zobrazeno: 8068

LETNÍ KEMP AIRFORCE

9. - 13. 8. 2021 proběhne v ZŠ Lešany letní příměstský tábor- letní kemp Airforce.

Červenec 2021

Zobrazeno: 7703

LETNÍ KEMP AIRFORCE

12. - 16. 7. 2021 proběhne v ZŠ Lešany letní příměstský tábor- letní kemp Airforce.

Dětem je denně zajištěna osmihodinová péče, obvykle od 8 do 16 hodin. Každý kemp trvá vždy pět dnů, přičemž děti absolvují každý den celkem čtyři devadesátiminutové sportovní a zábavně-výukové bloky.

Témata bloků jsou:

Všeobecný pohybový rozvoj: základní gymnastika, míčové hry, netradiční sporty (žonglování, diabolo, yoyování, kanjam, Ultimate Frisbee, pouštění draků), smyslové hry, stolní hry

Environmentální vzdělávání: voda, vzduch, půda, stav nebezpečí, příroda a já

Teambuildingové aktivity: spolupráce dětí, budování sebedůvěry

Moderní hudební výchova: přípravná cvičení a práce s hlasem, rytmická průprava, hudební analýza, skladba, hudební synestezie

Využívána jsou prioritně venkovní hřiště, školní třídy a pokud to umožňují podmínky, také blízká okolí školy.

Denně je zajištěn teplý oběd, dvě svačiny a pitný režim po celý den.

Díky Výzvě MŠMT jsme schopni kurzy uskutečnit pro děti zcela zdarma.

Přihlášky probíhají pomocí rezervačního systému na adrese www.zsprodeti.cz(Letní kempy Airforce- ZŠ Lešany), naplněnost musí být min. 15 dětí, které letos navštěvovaly některou záklaní školu.

KOORDINÁTOŘI PROJEKTU

Mgr. Omar el Karib  Absolvent magisterského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2009) • Spoluzakladatel a provozní manažer ZŠ Plavání a ZŠ PRO DĚTI (od 2017) - školy v přírodě s výukou plavání, environmentální kurzy, školy v přírodě, vzdělávací aplikace, autor dětské knižní publikace Ostrov Socci

Marcel Valouch  Absolvent ASA výukového programu pro učitele plavání, Londýn, Velká Británie (2012) • Spoluzakladatel a provozní manažer ZŠ Plavání a ZŠ PRO DĚTI (od 2017) - školy v přírodě s výukou plavání, environmentální kurzy, školy v přírodě, vzdělávací aplikace • Držitel certifikátů vodní záchranné služby z Velké Británie a USA (2012)

Matěj Černý  Absolvent konzervatoře Jaroslava Ježka a HAMU • Hudebník, učitel hudby a pořadatel kulturních akcí

Klára Böhmová  Absolventka bakalářského studia Psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (2019) a Absolventka Mezinárodní Konzervatoře Praha obor Bicí nástroje (2016)

Mgr. Alena Bendová  Absolventka magisterského studia Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (2014). Absolventka certifikovaného bakalářského programu Psychologie zdraví a kvality života• Lektorka výchovně vzdělávacího environmentálního projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) ve školách v ČR (2019-2020) ta (2010).

Hravou formou nahrazujeme hodiny tělesné výchovy, hudební výchovy a fragmentálně dalších předmětů, o které děti přišly v důsledku vládních opatření při epidemii COVID.

Zlepšujeme hrubou i jemnou motoriku žáků

Budujeme trvale udržitelný pozitivní vztah ke sportu a pohybovým aktivitám obecně, jakožto zásadnímu preventivnímu prostředku vůči škodlivým společenským vlivům

Konkurujeme sociálním sítím a počítačovým hrám a ukazujeme dětem sílu fyzických zážitků a aktivně stráveného času

Unikátní metodikou hudební výchovy budujeme u dětí muzikalitu a vztah k umění obecně

Posilujeme vnímání hudby a přirozenou formou učíme pochopit její základní mechanizmy

Pomáháme dětem rozvíjet kreativitu a abstraktní myšlení

Klademe důraz na poznávání fauny a flory a všech přírodních mechanismů a snažíme se přispět k ambici budování lepšího světa pro rostliny, zvířata i lidi.

Do všech společných aktivit vnášíme přesah sebepoznání a budování přirozené sebedůvěry, utužování vztahů ve skupině, vzájemný respekt a spolupráci v kolektivu

Zásluhou pečlivě připraveného a pestrého programu tráví děti intenzivně a smysluplně svůj volný čas

Volíme aktivity odpovídající věku a úrovni duševní i pohybové zdatnosti všech účastníků

Červen 2021

Zobrazeno: 7145

POSLEDNÍ DNY VE ŠKOLE 

Středa 30. 6.- od 8 hodin slavnostní předávání vysvědčení v zámku Lešany.

Úterý 29. 6.- od 9 hodin vystoupení kouzelnice Adonis v MŠ- pro děti zdarma.

 

Pondělí 28. 6.

Turistický den- orientační hry v přírodě.

Od 17 hodin žáci předvedou krátké vystoupení, po něm proběhne neformální setkání s rodiči a žáky na školní zahradě s opékáním špekáčků.

Večer si děti užijí spaní ve škole.

 

V pátek 25. 6. proběhne ve škole Sportovní den- závody v lehké atletice.

 

VÝLET DO MIRAKULA

V pondělí 21. 6. 2021 vyjedou žáci základní školy a starší děti z mateřské školy do zábavního parku Mirakulum.

Užijí si atrakce parku a zároveň se zúčastní výchovného programu o přírodě. Vše proběhne formou projektového dne mimo školu, a proto mají děti celý výlet hrazen z dotace Šablony III, do kterého jsme zapojeni.

Odjezd je v 7:30 hodin od MŠ a následně od ZŠ (školní děti musí přijít již po 7. hodině, protože se ještě musí otestovat), návrat nejpozději do 16 hodin.

 

.Mateřská škola

Mateřská škola je otevřena do 16. 7. Po přerušení provozu je znovu otevřena od 1. 9. 2021 v 6:30 hodin.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

V úterý 29. 6. proběhne od 9 hodin na zahradě MŠ vystoupení kouzelnice Adonis, která poté slavnostně vyřadí předškoláky z mateřské školy.

Program je pro děti zdarma.

ŠKOLA NANEČISTO

V pondělí 14. 6. 2021 navštíví předškoláci od 13:45 do 14:35 hodin základní školu.

Prohlédnou si prostory školy a pod vedením paní učitelky ze školy budou plnit drobné školní úkoly.

Do školy i zpět do mateřské školy je doprovodí jejich učitel/ka z MŠ. S sebou si přinesou jen přezůvky.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 17:00 hodin proběhnou v prostorách MŠ třídní schůzky pro rodiče dětí navštěvující MŠ, především pro nově nastupující od 1. 9. 2021.

Prohlédnete si prostory školky, dozvíte se, co budou děti do školky potřebovat a další informace k organizaci školky.

 

Základní škola

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

V úterý 15. 6. 2021 proběhnou v základní škole od 16:30 hodin třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků.

S ředitelkou školy dořešíte úřední záležitosti, máte možnost si školu prohlédnout a dostanete informace o nadcházejícím školním roce a o tom, co budou děti do školy potřebovat.

 

DĚTSKÝ DEN

V úterý 1. 6. 2021 proběhl na zahradě školy Dětský den pro děti z mateřské i základní školy.

Velice děkujeme všem sponzorům za dary pro děti, které byly využity na odměny pro děti při různých soutěžích, případně budou ještě použity jako odměny pro děti při akcích v závěru školního roku.

 

Květen 2021

Zobrazeno: 7109
Výsledky přijímacího řízení předškolního vzdělávánípro školní rok 2021/2022
 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lešany vyhlašuje výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání:
 
Přijaty byly děti s přidělenými registračními čísly:
1
2
3
4
5
6
7

 

Aktuální oznámení

Základní škola

Od pondělí 17. května  bude vyučování probíhat v běžném režimu podle rozvrhu hodin na II. pololetí:

- všichni žáci se budou učit od 8: 00 hodin

- všichni žáci mohou navštěvovat školní družinu

- v rámci školní družiny budou probíhat zájmové kroužky: výtvarný, sportovní a taneční

- žáci budou testováni 1 x týdně (vždy první den osobní přítomnosti ve škole)

- ve vnitřních prostorách školy je stále povinnost nosit roušku

 

Mateřská škola

- od pondělí 3. května bude nastaven běžný režim v oddělení Berušek i Sluníček pro všechny děti (do MŠ mohou všechny děti, nebudou testovány a nemusí nosit roušky) 

 

Zápis do mateřské školy

do školního roku 2021- 2022 probíhá distanční formou 3.- 11. 5. 2021

 

Kritéria přijetí dítěte do MŠ:

- zahajuje povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. dosáhne věku 5 let), případně má odklad povinné školní docházky

- má trvalé bydliště ve školském obvodu

- před 1. 9. 2021 dosáhne věku 3 let

Jak dítě přihlásit:

- vyplnit a podepsat přihlášku (ke stažení) + přiložit kopii rodného listu + čestné prohlášení o očkování (ke stažení) + kopii očkovacího průkazu

- doručit na adresu Základní škola a mateřská škola Lešany, Lešany 42, 257 44 Netvořice (poštou, vložit do schránky či osobně)

- nebo poslat do datové schránky školy (na ID adresu: twutmewt) či e- mailem s elektronickým podpisem (na adresu: reditel@zsmslesany.cz)

Duben 2021

Zobrazeno: 7083

Konzultační hodiny pro rodiče

Proběhnou v úterý 27. 4. 2021 od 15:30 hodin dle individuálního rozpisu, který rodiče obdrželi prostřednictvím e- mailu.

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lešany vyhlašuje výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání:

Přijati byli uchazeči s těmito přidělenými čísly:

1

2

3

4

5

6

7

8

Návrat k prezenční výuce:

Základní škola

Od pondělí 12. 4. 2021 bude ZŠ Lešany otevřena pro žáky 1.- 5. ročníku v běžném režimu. Vyučování bude probíhat dle rozvrhu hodin na druhé pololetí (již se podle něj vyučovalo v únoru).

Provoz školy bude probíhat jako v minulém období prezenční výuky:

I. třída (1. a 4. ročník)- příchod do školy 7:40, ráno a odpoledne mohou do družiny,

II. třída (2., 3. a 5. ročník)- příchod do školy v 8:05, odpoledne si děti po vyučování vyzvedávají rodiče buď před ZŠ, nebo po obědě před MŠ. 

Děti musí nosit chirurgické roušky či respirátor bez výdechového ventilu. Dospělí musí používat respirátor.

Vpustit do ZŠ smíme jen děti, které nejeví známky onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, rýma, bolesti apod.) a:

 • - buď prokáží testem, že jsou negativní (provádí se neinvazivní antigenní test samoodběrem, případně doložíte negativní výsledek testu z odběrového místa, který není starší než 48 hodin)
 • - nebo v 90 dnech před 12. 4. prodělaly onemocnění Covid- 19 (musíte předložit potvrzení z testovací laboratoře, to Vám na telefonické vyžádání zašlou obratem na Váš e- mail), pak se děti nemusí testovat

Proto vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno po příchodu do ZŠ budou v šatně, případně ve školní družině, nebo před budovou školy s Vaší pomocí děti  testovány antigenními testy. Počítejte prosím s 15 minutovým vyčkáním na výsledek testu.

Je- li výsledek:

- negativní, žák bude prezenčně vzděláván.

pozitivní, jste povinni si ho vzít domů a zajistit mu ještě testování na odběrovém místě RT- PCR metodou, na které Vám dětský lékař vystaví žádanku. K prezenční výuce se může žák navrátit buď po předložení negativního testu RT- PCR, nebo po skončení povinné izolace (lékař vystaví potvrzení o jejím ukončení).

Pokud test odmítáte, půjde Vaše dítě do 14 denní izolace, jejíž ukončení musí potvrdit dětský lékař. V této době mu bude zadávána domácí práce, jako kdyby byl nemocný. Pak se vrací k prezenčnímu vzdělávání.

Mateřská škola

Od pondělí 12. 4. 2021 bude MŠ Lešany otevřena pro děti v povinném předškolním vzdělávání.  Účast na předškolním vzdělávání je ze zákona pro Vaše děti povinná.

Roušky děti nosit nemusí, dospělí musí používat respirátor.

Pro vstup do MŠ platÍ stejné podmínky jako pro ZŠ, stejný bude i režim a způsob testování dětí.

Zápis do 1. ročníku

Zobrazeno: 7014

pro školní rok 2021/2022 proběhne v distanční podobě od 6. 4.  do 20. 4. 2021

pro děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31.8. 2021

 

 • zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole
 • žádost o přijetí dítěte a žádost o odklad povinné školní docházky bude k dispozici ke stažení na webových stránkách školy www.zsmslesany.cz
 • rodiče vyplní a podepíší Žádost o přijetí dítěte a přidají kopii rodného listu dítěte (doručí i ti, co žádají o odklad)- v Žádosti o přijetízákonný zástupce dítěte prohlašuje, že jedná ve shodě s druhým zákonným zástupcem při výběru základní školy
 • pokud žádáte o odklad, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, vyplníte a podepíšete i Žádost o odklad povinné školní docházky, k níž přiložíte doporučení školského poradenského zařízení k odkladu a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Výše uvedené písemnosti lze doručit škole v termínu od 6. 4.  do 20. 4. 2021 následovně:

 1. do datové schránky školy – twumewt
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditel@zsmslesany.cz (nelze poslat jen prostý e- mail)
 3. poštou na adresu Lešany 42, 257 44 Netvořice
 4. osobním podáním do poštovní schránky základní školy
 5. osobním podáním ve škole ve dnech 6. a 20. 4. 2021 od 13 do 15 hodin

 

Doplňující informace:

 • každému dítěti bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude sděleno e-mailem,
 • škola poskytuje všem svým žákům sešity a pracovní sešity zdarma, žákům prvního ročníku i výtvarné potřeby,
 • na webových stránkách školy www.zsmslesany.cz je zveřejněno „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ a„Jak pomoci rodičům“
 • prohlédnout si základní školu bude možné po jejím znovuotevření a pominutí všech bezpečnostních opatření,
 • do školního roku 2021- 2022 lze přijmout 25 žáků, přednostně budou přijímáni žáci s trvalým pobytem v obci Lešany a Břežany, dále děti šetileté a děti po odkladu povinné školní docházky

BŘEZEN 2021

Zobrazeno: 7111

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření

od 1. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost:

- dětí v mateřské škole

- žáků 1. a 2. ročníků základní školy o žáků prvního stupně základní školy, pokud   jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy.

Základní školy poskytují těmto žákům vzdělávání distančním způsobem.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Distanční vzdělávání je povinné a jeho forma bude rodičům sdělena na jejich kontaktní e- mailové adresy.

ÚNOR 2021

Zobrazeno: 7613

1. 2. 2021 se mohou navrátit k vyučování ve škole všichni žáci s negativním testem.

Konzultační hodiny

Zobrazeno: 7236

Ve středu 2. 12. 2020 proběhnou dle rozpisu konzultační hodiny pro rodiče (začátek konzultace má každý žák uvedený v žákovské knížce):

I. třída (1. a 4. ročník) v prostorách školní družiny

II. třída (2., 3. a 5. ročník) v prostorách školní tělocvičny

Prosinec 2020

Zobrazeno: 7324

Od pondělí 7. 12. 2020 je k dispozici školní družina pro všechny děti.

21.- 31. 12. 2020 budou vánoční prázdniny pro ZŠ i MŠ.

Leden 2021

Zobrazeno: 7236

UPOZORNĚNÍ

Pro II. třídu (2., 3. a 5. ročník) je nařízena karanténa od 25. 1. do 30. 1 2021. 

Žáci I. třídy (1. a 4. ročník) se vyučují nadále a mohou navštěvovat i školní družinu.

 

Od 4. 1. 2021 budou naši školu navštěvovat všichni žáci od 1. do 5. ročníku.

Režim výuky bude stejný jako v období od listopadu:

I. třída (1. a 4. ročník) od 8:00 hodin
II. třída (2., 3. a 5. ročník) od 8:15 hodin

Školní družinu mohou ráno i odpoledne navštěvovat jen žáci zařazení do I. třídy.

Žáky ze II. třídy si musí rodiče po skončení vyučování vyzvednout u ZŠ nebo po obědě u MŠ.

Výuka

Zobrazeno: 7262
 

Návrat žáků do škol

Od středy 18. 11. 2020 se žáci všech ročníků naší školy navrací k prezenční výuce. Povinné je nošení roušek během celého dne ve všech prostorách školy.

I.třída (1. a 4. ročník) se nesmí setkávat s II. třídou (2., 3. a 5. ročník), proto budou platit následující opatření:

- školní družina (ráno i odpoledne) bude otevřena pouze pro I. třídu (1. a 4. ročník), žáci II. třídy (2., 3. a 5. ročník) budou odvedeni po skončení vyučování na oběd,
kde si je v budově MŠ budou vyzvedávat rodiče

- začátek vyučování: I. třída (1. a 4. ročník) v 8:00 hodin (příchod do budovy školy nejpozději v 7:50)
                                        II. třída (2., 3. a 5. ročník) v 8:20 hodin (příchod do budovy školy v 8:05- 8:10)
 

 

Distanční výuka

Pracovním online prostředím je pro všechny žáky  Microsoft Office 365 (včetně modulu TEAMS - doporučujeme pro modul Teams stažení samostatné aplikace pro počítač či mobilní zařízení).
Probíhá od středy 14. 10. do pondělí 16. 11. 2020 a je pro všechny žáky povinná.