Čísla účtů školy a platby

Zobrazeno: 8197

Účet školy: 131-1946130257/0100

Všichni žáci školy mají zdarma pracovní sešity a sešity.
Žáci 1. ročníku mají zdarma všechny školní potřeby včetně vybavení na Vv.

 

Na tento účet poukazujte veškeré platby: za předškolní vzdělávání, za stravné a za školní družinu.

Detaily plateb najdete na konkrétních záložkách.

Variabilní symbol: pro školní jídelnu individuální číslo přidělené školou každému žáku či dítěti, pro platbu družiny napiště do poznámky platby jméno a příjmení dítěte (individuální číslo jim bude přiděleno později).