Červen 2022

Zobrazeno: 4832

- turistický den
- představení kouzelnice Adonis
- návštěva Síně Františka Hrubína v Lešanech
 - sportovní den
- návštěva truhlářské dílny
- vystoupení pro rodiče a setkání s rodiči na zahradě školy
- spaní ve škole
- olympijský běh
- fotbalové dopoledne v Jílovém
- společná snídaně
- Den dětí

Jaro 2022

Zobrazeno: 4826

Květen

- společná snídaně
- fotografování
- projekt Veselé zoubky
- taneční dopoledne
- výlet do ZOO
- sférické kino- mobilní planetárium

Duben

- návštěva Senátu ČR
- jarní besídka s prodejem výrobků žáků- výtěžek 4 000,- Kč zaslán prostřednictví Českého červeného kříže na pomoc Ukrajině
- čarodějnice ve ŠD
- divadelní představení
- soutěž Mladý zahrádkář v DDM v Benešově

Březen

- návštěva divadla GONG- představení Kniha džunglí

Podzim 2021

Zobrazeno: 6843

Listopad

Žáci základní školy a několik dětí z mateřské školy absolvovali ve dnech 1.- 5. 11. školu v přírodě s výukou plavání v Sušici.

Září

Žáci školy se zúčastnili se svým vystoupením Vítání občánků a oslav v rámci slavnostního otevření nové Hrubínovy síně.

Léto 2021

Zobrazeno: 7224

 

V červenci a v srpnu proběhly v naší škole letní kempy- příměstské letní tábory pro děti základních škol.

Program a strava byla poskytovány zdarma. Dětem byla denně zajištěna osmihodinová péče v době od 8:30 do 16:30 hodin. Každý kemp trval vždy pět dnů, přičemž děti absolvovaly každý den celkem čtyři devadesátiminutové sportovní a zábavně-výukové bloky. 

Červen

Turistický den- orientační hry v přírodě.

Neformální setkání s rodiči a žáky na školní zahradě s opékáním špekáčků.

Spaní ve škole.

Sportovní den- závody v lehké atletice.

Výlet do Mirakula.

 

 

 

Jaro 2021

Zobrazeno: 7372

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

V úterý 15. 6. 2021 proběhnou v základní škole od 16:30 hodin třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků.

S ředitelkou školy dořešíte úřední záležitosti, máte možnost si školu prohlédnout a dostanete informace o nadcházejícím školním roce a o tom, co budou děti do školy potřebovat.

 

DĚTSKÝ DEN

V úterý 1. 6. 2021 proběhl na zahradě školy Dětský den pro děti z mateřské i základní školy.

Velice děkujeme všem sponzorům za dary pro děti, které byly využity na odměny pro děti při různých soutěžích, případně budou ještě použity jako odměny pro děti při akcích v závěru školního roku.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

V úterý 1. 6. 2021 proběhlo na zahradě školy fotografování dětí z mateřské i základní školy.

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Od 12. 5.. 2021 začala škola pracovat v běžném režimu, nemusejí se dodržovat homogenní skupiny dětí, a proto je pro všechny děti k dispozici i školní družina. V jejím rámci probíhají i zájmové kroužky:

-v úterý Výtvarný kroužek (vedoucí kroužku Kateřina Mrzílková)- poplatek 50,- Kč na výtvarný materiál

- ve středu Sportovní kroužek (vedoucí kroužku Kristýna Petrová)

- ve čtvrtek Taneční kroužek (vedoucí kroužku Vlasta Konečná)

 

DISTANČNÍ VÝUKA

V naší škole jsme velkou část školního roku vyučovali prezenčně, protože máme všechny žáky zařazeny v I. a ve II. třídě. Distanční výuku měli žáci jen v období od 14. 10 do 16. 11 2020 a od 1. 3. do 12. 4. 2021. Dobu uzavření školy jsme využili k přebudování maličké tělocvičny na novou učebnu a přestěhování školní družiny do příjemnějších prostor v západně orientované části přízemí školy s výhledem na školní zahradu.

Podzim 2020

Zobrazeno: 7325

Ve všech učebnách byly instalovány kryty topných těles. 
Do obou velkých učeben byly pořízeny barevné vestavěné skříňky. Do jedné oranžová a do druhé světle zelená.

Hlavní prázdniny 2020

Zobrazeno: 7388

Základní škola prošla rekonstrukcí. Udělaly se sádrokartonové stropy s novým osvětlením tříd. Učebny byly vymalovány. V jedné třídě je instalována moderní interaktivní tabule. Z malé učebny v přízemí byla vytvořena útulná školní družina. Do všech učeben jsme zakoupili nové koberce, aby vznikly relaxační zóny pro děti.

Žáci mají k dispozici 9 počítačů. I do dalších učeben se chystá pořízení interaktivních tabulí.