Listopad 2023

Mateřská škola

3. 11. vyšetření zraku

7. 11. návštěva ekocentra Vlašim ve školce

14. 11. zamykání lesa

27. 11. stávka- MŠ uzavřenaChceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.
 

Základní škola

7. 11. návštěva ekocentra Vlašim ve škole

20. 11. beseda s příslušníkem Policie ČR- bezpečnost dětí v dopravě a veřejném životě, zapojení do Bubnovačky (upozornění na problematiku týraných dětí)

21. 11.  od 16. 30 hodin třídní schůzky

27. 11. stávka- ZŠ uzavřena: Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný

                                                 pokles počtu hodin věnovaných výuce, 
možná i likvidaci malotřídek.