Květen 2023

Základní škola

2. 5. exkurze do ekocentra Čapí hnízdo (tento den nepůjde ve škole elektrický proud a nepoteče voda, proto si žáky vyzvědněte hned po návratu ve 14 hodin) 

9. 5. společné fotografování žáků

středa 10. 5. od 15.30 workshop ke Dni matek pro rodiče a děti- drátkování

11. 5. pořad pro děti Etiketa

16. 5. návštěva divadla GONG v Praze

17. 5. testy ČŠI pro žáky 5. ročníku

25. 5. výlet na hrad Bezděz

 

 

Mateřská škola

3. 5. divadlo Šneček

4. 5. zápis do MŠ od 14.30 do 17.00 hodin-včetně zápisu dětí z Ukrajiny

s sebou: potvrzení od lékaře, že dítě může navštěvovat MŠ a že prodělalo povinná očkování (v sekci Dokumenty ke stažení je Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, která má přílohu Vyjádření lékaře), rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci vízum, případně vyplněná Žádost o přijetí (tu lze vyplnit i na místě)
- zákonná povinnost je zapsat děti, které do 31. 8. 2023 dosáhly věku 5 let

K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023- 2024 byly přijaty děti s těmito registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

9. 5. společné fotografování dětí

16. 5. od 15.00 hodin besídka pro rodiče s krátkou třídní schůzkou

23. 5. zájezd na dopravní hřiště Štětkovice