Červenec a srpen 2024

Mateřská škola

ve dnech 1.- 12. 7. 2024 vstup do MŠ přes OÚ (rekonstrukce vstupu do MŠ)

15. 7.- 30. 8.  je MŠ uzavřena z provozních důvodů (úprava rozvodů elektřiny)

nový školní rok začíná 2. 9. (provoz MŠ 6.30- 16.30)

poplatek za MŠ je 500,- Kč na měsíc, děti v povinném předškolním vzdělávání 0,- Kč

 

Základní škola

hlavní prázdniny 1. 7.- 31. 8. (ZŠ i ŠD uzavřena)

nový školní rok začíná 2. 9. v 8 hodin

poplatek za školní družinu činí 100,- Kč za měsíc (zájmové kroužky v rámci družiny jsou zdarma)

Červen 2024

Mateřská škola

19. 6. pořad o včelách

24. 6. představení kouzelnice Adonis (vstupné pro děti hrazeno z daru)

26. 6. akce ke Dni dětí na zahradě školy

 

Základní škola

3.- 7. 6. Škola v přírodě- hotel Laguna Slapy

Zprávičky ze školy v přírodě

Pondělí
Děti dojely v pořádku, ubytovaly se a již pro ně byly přichystány hry na stmelování kolektivu. Také se seznámily s okolím hotelu a připravují se na večerní táborák.
K obědu byl vývar s játrovými knedlíčky a rizoto. K večeři kuřecí na smetaně a těstoviny.
Úterý
Noc proběhla úplně v klidu, nikdo neuronil ani slzičku. Ke snídani bylo pečivo s pomazánkou, šunkou, sýrem a ovoce. Dopoledne měly děti venkovní program. K obědu byla přichystána bramborová polévka a máslový řízek s bramborovou kaší. Po obědě je vzaly paní učitelky procházkou na zmrzlinu. Odpoledne následoval opět sportovní a enviromentální program. K večeři si všichni dali boloňské špagety. Kolem 8. hodiny večerní mají ještě zábavní program.
Středa
Po snídani čekal děti celodenní výlet do Rabyně. K obědu dostaly balíček: kuřecí řízek s chlebem. Zpět z výletu se plulo parníkem po Slapské přehradě. Na večeři jim zapekli těstoviny s uzemým masem. Večerní program byl zaměřen na kreslení.
Čtvrtek
Dopolední i odpolední program byl zčásti sportovně zaměřený a zčásti zaměřený na poznávání a ochranu přírody. K obědu byla kmínová polévka s vejcem a vepřový guláš s knedlíkem. K večeru byla naplánována diskotéka pro děti. Paní učitelky dětem objednaly navíc pizzu, aby měly dostatek energie i na tanec. K večeři se podávala krupicová kaše.
Pátek
Dopoledne proběhl opět venkovní program. K obědu kuchaři přichystali  na rozloučenou hranolky s rybou. Odjezd od hotelu byl naplánován na 13. hodinu. Příjezd ke škole asi mezi 13.45- 15.00. Pokud na děti nikdo nečekal u autobusu, šly děti ještě do školní družiny, která fungovala do 16.30.

Do základní školy byly dodatečně přijaty děti s těmito registračními čísly:

12, 13, 14, 15, 16, 17

18. 6. schůzka rodičů budoucích prvňáčků od 16 hodin

19. 6. olympijský běh a sportovní den

25. 6. zahradní slavnost pro rodiče a děti od 16 hodin

26. 6. akce ke Dni dětí na školní zahradě

27. 6. turistický den

28. 6. slavnostní rozdávání vysvědčení na nádvoří lešanského zámku od  8 hodin

 

 

Květen 2024

Mateřská škola

3. 5.- plavání pro přeškoláky

7. 5.- škola nanečisto

14. 5.- zápis do MŠ od 15 do 17 hodin spojený s prohlídkou školky

                          

           s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, potvrzení od lékaře o schopnosti dítěte navštěvovat MŠ, žádost o přijetí do MŠ
            Kritéria přijetí dítěte do MŠ (lze přijmout 15 dětí):
             - zahajuje povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. dosáhne věku 5 let), případně má odklad povinné školní docházky
             - má trvalé bydliště ve školském obvodu          
             - před 1. 9. 2024 dosáhne věku 3 let

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lešany, okres Benešov vyhlašuje výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání:

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16

Od 21. 10. 2024 lze postupně přijmout děti po dosažení 3 let věku

8, 18, 1, 13, 14, 2, 17

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů prostřednictvím ředitelky Základní školy a mateřské školy Lešany, okres Benešov, Lešany 42

ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Datum zveřejnění rozhodnutí: 23. 5. 2024

Vzhledem k odstoupení některých dětí z přijímacího řízení budou do mateřské školy přijaty všechny děti.

Od 1. 9. 2024 nastoupí děti pod čísly: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16

Ostatní děti budou přijaty postupně, až dosáhnou věku 3 let: čísla 18, 1, 13, 14, 2, 15, 17

Datum zveřejnění: 27. 5. 2024

 

17. 5.- plavání pro předškoláky

20. 5.- společné fotografování dětí

21. 5.- výlet do Mirakula- doprava hrazena z daru

23. 5.- plavání pro předškoláky- odjezd v 7.45

24. 5.- plavání pro předškoláky

28. 5.- od 16 hodin besídka pro rodiče a rozloučení s předškoláky

31. 5.- plavání pro předškoláky (poslední 10. lekce)

 

 

Základní škola

2. 5.- exkurze knihovna Lešany-11 hod.- 1. a 2. roč., 12 hod.- 3.- 5. roč.

3. 5.- plavání

9. a 10. 5.- ředitelské volno

                   - akce Turistického kroužku ŠD- přespávání ve Stranném u Neveklova

13. 5. - včelí den- seznámení se se životem včel a s tvorbou medu

16. 5.- divadlo v Kamenici (Pošťácká pohádka)- vstup i doprava hrazena z daru

17. 5.- plavání

20. 5.- fotografování žáků na zahradě ZŠ v 10 hodin

22. 5.- divadlo GONG Praha (Dobrodružství Toma Sawyera)-vstup i doprava hrazena z daru

23. 5.- plavání (8.30- 10.00)- odjezd v 7.45

24. 5.- plavání

31. 5.- plavání (poslední 10. lekce)

 

 

Duben 2024

Mateřská škola

5. 4. plavání pro předškoláky

9. 4. škola nanečisto pro předškoláky

10. 4. divadlo O Honzovi

12. 4. plavání pro předškoláky

18. 4. divadlo Kocour v botách

25. 4. ukázka myslivosti, kynologie a sokolnictví

26. 4. plavání pro předškoláky

30. 4. čarodějnický rej

 

 

Základní škola

4. 4. zápis do 1. ročníku- 13- 17. 30 hodin (lze přijmout 14 dětí)
        kritéria k přijetí: bydliště ve školském obvodu, při volné kapacitě školy lze přijmout i další děti
        zápis je veden formou rozhovoru s rodičem i dítětem

5. 4. plavání

10. 4. návštěva výstavy ledových soch v Praze

12. 4. plavání

16. 4. třídní schůzky od 16.30 hodin

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Lešany jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů, rozhodla svou ředitelkou, že vyhovuje žádostem o přijetí do 1. ročníku  základního vzdělávání a přestupu do Základní školy a mateřské školy Lešany, okres Benešov, Lešany 42

a od školního roku 2024/2025 přijímá děti s těmito registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a mateřské školy Lešany, okres Benešov, Lešany 42, 257 44 Netvořice ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Datum zveřejnění rozhodnutí: 17. 4. 2024

25. 4. ukázka myslivosti, kynologie a sokolnictví

26. 4. okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář

26. 4. plavání

 

 

 

BŘEZEN 2024

Mateřská škola

5. 3. škola nanečisto 1- předškoláci po obědě do základní školy

6. 3. ekocentrum v MŠ (motýli)

8. 3. předškoláci- 1. lekce plavání- odjezd v 7.45

20. 3. návštěva domova důchodců v Jílovém u Prahy (představení pro seniory)

22. 3. předškoláci -2. lekce plavání: 8.00- 9.30 jsou děti v MŠ, odjezd v 9.45, návrat kolem 13. hodiny- zrušeno z důvodu nefunkčnosti bazénu (přesunuto na 23. 5.)

26. 3. škola nanečisto 2 pro předškoláky

 

Základní škola

6. 3. ŠD- joga pro děti

8. 3. 1. lekce plavání- odjezd v 7. 45 

11.- 15. 3. jarní prázdniny

18. 3. školní kolo recitační soutěže

19. 3. Den otevřených dveří 14- 18 hodin

22. 3. 2. lekce plavání: 8.00- 9. 30 vyučování, odjezd v 9.45, návrat kolem 13. hodiny na oběd- zrušeno z důvodu nefunkčnosti bazénu (přesun na 23. 5.)

25. 3. modrý den

26. 3. žlutý den

26. 3. okresní kolo recitační soutěže

27. 3. šedočerný den

28. 3. velikonoční prázdniny

28. 3. ŠD- speciální projektový den "Jak se žije na farmě"

 

Co jsme ještě plánovali

Plavání- vždy v pátek 8. 3.- 31. 5. (žáci ZŠ + předškolní děti)

Den otevřených dveří v ZŠ- úterý 19. 3.

Zápis do 1. ročníku ZŠ- čtvrtek 4. 4.

Zápis do MŠ- úterý 14. 5.

Škola v přírodě  pro žáky ZŠ- 3.- 7. 6.

Únor 2024

Mateřská škola

14. 2. karneval

22. 2. Toulcův dvůr Praha- exkurze pro přeškoláky

 

Základní škola

1. 2. pantomima- scénky (placeno z daru)

15. 2. kvízový den (v rámci týdne wellbeingu)

21. 2. ŠD setkání s zdravotními setřičkami (nácvik ošetřování zraněných)

22. 2. Toulcův dvůr Praha- exkurze pro 1.- 5. ročník

29. 2. ŠD karneval

Leden 2024

Pro všechny platby od rodičů platí nové číslo účtu: 131-1946130257/0100 (pro MŠ i ZŠ)

Děkujeme všem sponzorům za vánoční dárky pro děti.

Mateřská škola

v provozu od 2. 1. 2024

dne 11. 1. MŠ uzavřena z provozních důvodů- plánovaná odstávka elektrické energie

17. 1. ekocentrum.

31. 1. představení ZOO (hrazeno z daru)

 

Základní škola

vyučování začíná 3. 1. 2024

11. 1. oběd bude vydáván v ZŠ (párky, pečivo)

12. 1.  přednáška o šikaně

31. 1. rozdávání pololetního vysvědčení (výpisu) 4. a 5. vyučovací hodinu

Prosinec 2023

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE A HODNĚ ZDRAVÍ V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE 2024

Mateřská škola

pátek 1. 12. od 16.30 vystoupení dětí při rozsvícení vánočního stromu v Břežanech

pondělí 4. 12. Mikuláš a čert ve školce

středa 6. 12. divadlo v Benešově (i pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ)

pátek 8. 12. divadélko v MŠ Peklíčko

pondělí 11. 12. od 16 hodin vánoční tvoření

středa 20. 12. vánoční besídka od 16 hodin

pátek 22. 12. vánoční nadílkový den v MŠ

25.- 29. 12. MŠ z provozních důvodů uzavřena

 

Základní škola

pátek 1. 12. od 16.30 vystoupení žáků při rozsvícení vánočního stromu v Břeženech (vystoupí i děti MŠ) 

sobota 2.12. tradiční vánoční besídku a následné trhy ve škole letos nahradíme adventní besídkou a adventními trhy, které se budou konat  během odpoledne
                    na nádvoří zámku v Lešanech, vystoupení žáků školy se uskueční v 16. 30 hodin

pondělí 4. 12. Mikuláš s čertem ve škole

středa 6. 12. divadlo v Benešově pro žáky 1. a 2. ročníku

středa 13. 12  od 16 hodin vánoční tvoření

pátek 22. 12. třídní vánoční den

25. 12.- 2. 1. 2024 ZŠ  i ŠD uzavřeny

Listopad 2023

Mateřská škola

3. 11. vyšetření zraku

7. 11. návštěva ekocentra Vlašim ve školce

14. 11. zamykání lesa

27. 11. stávka- MŠ uzavřenaChceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.
 

Základní škola

7. 11. návštěva ekocentra Vlašim ve škole

20. 11. beseda s příslušníkem Policie ČR- bezpečnost dětí v dopravě a veřejném životě, zapojení do Bubnovačky (upozornění na problematiku týraných dětí)

21. 11.  od 16. 30 hodin třídní schůzky

27. 11. stávka- ZŠ uzavřena: Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný

                                                 pokles počtu hodin věnovaných výuce, 
možná i likvidaci malotřídek.

 

 

Říjen 2023

Mateřská škola

čtvrtek 5. 10. od 16.30 třídní schůzka

středa 11. 10. sférické kino (hrazeno z daru)

pondělí 23. 10. fotografování dětí (soubor fotografií)

31. 10. Halloween v MŠ

 

Základní škola

čtvrtek 5. 10.  altetické závody v Benešově (školu reprezentují vždy 2 žáci z každého ročníku), "miniatletika" pro ostatní žáky školy

středa 11. 10. sférické kino (hrazeno z daru)

čtvrtek 12. 10. pořad o třídění odpadů Tonda obal (zdarma)

pondělí 23. 10. fotografování žáků (soubory fotografií)

26. a 27. 10. podzimní prázdniny 

Září 2023

ŠKOLNÍ ROK 2023- 24

 

Mateřská škola

provoz začíná v pondělí 4. 9. 2023 od 6.30 do 16.30 hodin

22. 9. divadelní představení Zlatovláska (hrazeno ze sponzorského daru pro děti)

27. 9. pořad o africké kultuře (hrazeno ze sponzorského daru pro děti)

Základní škola

4. 9. v 8 hodin začíná nový školní rok: uvítání a úvodní informace do 9 hodin
školní družina a stravování začíná 5. 9.

v úterý 5. 9. se uskuteční cvičení v přírodě- dejte dětem sportovní obuv a oblečení, svačinu a pití

v úterý 12. 9. od 17 hodin proběhne úvodní třídní schůzka- informace o vzdělávání, volby do školské rady (zástupci rodičů)

v pátek 22. 9. divadelní představení Zlatovláska- pro žáky 1. a 2. ročníku (hrazeno ze sponzorského daru pro děti)

ve středu 27. 9. pořad o africké kultuře pro žáky 1.- 5. ročníku (hrazeno ze sponzorského daru pro děti)

v pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno

Co dětem do školy pořídit:

-v naší ZŠ dostávají děti zdarma sešity a pracovní sešity, žáci 1. ročníku i pomůcky na výtvarnou výchovu včetně plastového boxu na jejich uložení

Žáci do 1. ročníku potřebují jen:

-aktovku, penál- nejlépe jen s 1 zipem (tam bude jen tužka č. 2 a pastelky), desky na sešity A4, 5x průsvitný obal na sešity A4, 3x obal na sešity A5, 1x obal na notýsek A6

- 2x přezůvky v sáčku (nejlépe v látkové tašce): 1x do ZŠ, 1x na obědy v MŠ, sportovní vybavení: tričko, tepláky, mikinu na Tv v sáčku, 1x sportovní boty v sáčku (máme otevřené šatní skříňky s věšáčky, proto vše v sáčku, aby se jim to neválelo dohromady na dně skříňky), větší starší tričko nebo zástěru jako ochranu před ušpiněním při Vv
- pláštěnku

Žáci do 2.- 5. ročníku ZŠ potřebují:

-aktovku, penál (tam bude tužka č. 2, pero- ne gumovací pilot, pastelky, krátké pravítko, guma, ořezávátko, nůžky), desky na sešity A4, 5x průsvitný obal na sešity A4, 3x obal na sešity A5, 1x obal na notýsek A6, obaly na učebnice, trojúhelník s ryskou, dlouhé 30 cm pravítko, kružítko

- 2x přezůvky v sáčku (nejlépe v látkové tašce):  1x do ZŠ, 1x na obědy v MŠ, sportovní vybavení: tričko, tepláky, mikinu na Tv v sáčku, 1x sportovní boty v sáčku (máme otevřené šatní skříňky s věšáčky, proto vše v sáčku, aby se jim to neválelo dohromady na dně skříňky)

-vodové barvy, tempery, štětec plochý č. 6 a 12, štětec kulatý č. 8 a 10, případně i tenký, kelímek na vodu, voskovky, modelínu, černou tuš, lepidlo, hadřík na utírání štětců, větší starší tričko nebo zástěru jako ochranu před ušpiněním při Vv (vše může být v plastovém boxu či v krabici od bot, využijte plastové boxy z loňského školního roku)
- pláštěnku

Červenec a srpen 2023

Základní škola

Hlavní prázdniny 1. 7. - 3. 9. 2023 (ZŠ a ŠD uzavřena)

Mateřská škola

Uzavřena 17. 7.- 3. 9. 2023 (modernizace kuchyně)

Červen 2023

Základní škola

1. 6. Den dětí- sportovní soutěže na zahradě ZŠ (pro děti MŠ i ZŠ)

8. 6. výlet 1. oddělení školní družiny

9. 6. beseda o vztazích mezi lidmi a jejich odlišnostmi

12.- 16. 6. škola v přírodě v Krkonoších
                       - sraz v pondělí v 7.45 před ZŠ, odjezd v 8 hodin
                       - návrat v pátek k ZŠ kolem 16. hodiny
      Zprávičky ze školy v přírodě:
      pondělí- cesta proběhla v pořádku, děti jsou ubytované a prostředí se jim moc líbí, k obědu byl guláš, odpoledne proběhhl první sportovní program a večer mají
                       uvítací táborák s opékáním buřtů a zpíváním písní, večer děti měly zábávní program, při večerce ukáplo pár slziček, ale pak noc všichni prospali
      úterý- snídaně proběhla formou výběru ze švédských stolů, dopoledne proběhla výuka, k obědu byly borůvkové knedlíky, odpoledne měly děti enviro
                    program, k večeři bylo kuře s rýží, večer je připraven další zábavní program- bojovka, všichni v klidu spali
      středa- bufetová snídaně, dopolední výuka,  k obědu boloňské špagety, odpoledne 8 km výlet po okolí, který všichni dobře zvládli, k večeři plněné bramborové
                     knedlíky uzeným masem se zelím, večer výtvarné aktivity, noc proběhla v klidu
      čtvrtek- bufetová snídaně, dopolední výuka, k obědu bylo kuře na paprice s těstovinami, odpoledne proběhla pěvecká soutěž Super Star, v níž se nejlepší zpěvačkou
                     stala Viktorka, v další části odpoledne proběhl taneční program, po té následoval hudební kvíz, v němž děti hádaly pohádkové písně a vymýšlely vlastní
                     texty k některým písním, k večeři byly halušky, noc strávili všichni v klidu
       pátek- bufetová snídaně, balení zavazadel, dopolední program, oběd bramborová kaše a sekaná, odjezd domů asi ve 13 hodin, cesta trvá 3 hodiny

21. 6. schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

23. 6. bubnová show

27. 6. sportovní den

27. 6. vystoupení dramatického kroužku od 16 hodin

28. 6. turistický den

30. 6. slavnostní rozdávání vysvědčení od 8 hodin na nádvoří zámku v Lešanech

 

Mateřská škola

1. 6. Den dětí

23. 6. bubnová show 

29. 6. vystoupení kouzelnice Adonis + rozloučení s předškoláky

MŠ v provozu do 14. 7.

Květen 2023

Základní škola

2. 5. exkurze do ekocentra Čapí hnízdo (tento den nepůjde ve škole elektrický proud a nepoteče voda, proto si žáky vyzvědněte hned po návratu ve 14 hodin) 

9. 5. společné fotografování žáků

středa 10. 5. od 15.30 workshop ke Dni matek pro rodiče a děti- drátkování

11. 5. pořad pro děti Etiketa

16. 5. návštěva divadla GONG v Praze

17. 5. testy ČŠI pro žáky 5. ročníku

25. 5. výlet na hrad Bezděz

 

 

Mateřská škola

3. 5. divadlo Šneček

4. 5. zápis do MŠ od 14.30 do 17.00 hodin-včetně zápisu dětí z Ukrajiny

s sebou: potvrzení od lékaře, že dítě může navštěvovat MŠ a že prodělalo povinná očkování (v sekci Dokumenty ke stažení je Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, která má přílohu Vyjádření lékaře), rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci vízum, případně vyplněná Žádost o přijetí (tu lze vyplnit i na místě)
- zákonná povinnost je zapsat děti, které do 31. 8. 2023 dosáhly věku 5 let

K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023- 2024 byly přijaty děti s těmito registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

9. 5. společné fotografování dětí

16. 5. od 15.00 hodin besídka pro rodiče s krátkou třídní schůzkou

23. 5. zájezd na dopravní hřiště Štětkovice

 

Duben 2023

Základní škola

5. 4. jarní besídka od 17 hodin s následným velikonočním jarmarkem 

6. 4. velikonoční prázdniny

11. 4. beseda se záchranářem

12. 4. návštěva muzea v Jílovém- modely staveb vrcholné gotiky- pro žáky 4. a 5. ročníku

13. 4. zápis žáků do 1. ročníku od 15.30 do 18.00 včetně zápisu dětí z Ukrajiny
          - s sebou: rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce, cizinci vízum
          - zákonná povinnost je zapsat k povinné školní docházce děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku 6 let
          - k žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a lékaře

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Lešany jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla svou ředitelkou, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Lešany, Lešany 42, 257 44 Netvořice
a od školního roku 2023/2024 přijímá děti s těmito registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(vyvěšeno 21. 4. 2023)

17. 4. návštěva pořadu Keltové v Dolních Břežanech- pro žáky 4. a 5. ročníku

19. a 20. 4.- v rámci ŠD pomoc při úklidu obce (v rámci Dne Země)

20. 4. McDonald´s Cup- fotbalové utkání dětí 1.- 3. ročníku v Benešově

25. 4. projekt Veselé zoubky pro 1. ročník

26. 4. SCIO testy pro žáky 3. a 5. ročníku

26. 4. pořad pro žáky 1.- 5. ročníku Bezpečně k cíli

27. 4. třídní schůzky od 16.30 hodin

28. 4. soutěž Mladý zahrádkář- DDM Benešov (vybraní žáci)

 

Mateřská škola

5. 4. velikonoční zajíček

19. 4. divadlo Kuřátko

26. výlet do přírody

BŘEZEN 2023

Základní škola

6.- 10. 3.  jarní prázdniny

20. 3. divadlo v MŠ- i pro žáky 1. a 2. ročníku

23. 3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 14 do 18 hodin

23. 3. okresní kolo recitační soutěže v Benešově

29. 3. drátkovací odpoledne pro děti (v rámci ŠD)

 

Mateřská škola

6.- 10. 3. lyžování v Chotouni (pro přihlášené děti)

20. 3. divadlo Šapitó

 

 

Únor 2023

Základmí škola

pátek 3. 2.-  jednodenní pololetní prázdniny

čtvrtek 16. 2. - akční hra s poznáváním historie Karlova mostu a Kampy v Praze pro všechny žáky, odjezd v 7:45 od ZŠ, návrat kolem 13. hodiny

středa 22. 2.- keramické odpoledne v ŠD od 13:30 (hrazeno z projektu Šablony JAK)

čtvrtek 23. 2.- karneval v ŠD od 13:30

čtvrtek 23. 2.- od 16:30 hodin společná informační schůzka pro rodiče

 

Mateřská škola

pondělí 13. 2.- škola nanečisto 2 pro předškoláky od 13 hodin

středa 22. 2.- karneval

Leden 2023

Základní škola

- vyučování začíná 3. 1. v 8 hodin besedou se spisovatelkou Michaelou Fišarovou 

11. 1. taneční dopoledne

30. 1. divadlo pro 1. a 2. ročník Putování s ledním medvědem

31. 1. rozdávání výpisu z pololetního vysvědčení: 1.- 3. ročník během 4. vyučovací hodiny, 4. a 5. ročník během 5. vyučovací hodiny.

 

Mateřská škola

2. 1.  MŠ opět v provozu

3. 1. od 8 hodin pro předškoláky setkání se spisovatelkou Michaelou Fišarovou v ZŠ

do 11. 1. rezervace v on-line systému www.hravelyzovani.cz pro lyžařský kurz dětí, který proběhne ve dnech 6.- 10.3.

30. 1. divadlo Putování s ledním medvědem

Prosinec 2022

Základní škola

23. 12.- 2. 1.  2023 vánoční prázdniny (děti jdou opět do školy v úterý 3. 1.)

22. 12. třídnický vánoční den

21. 12. od 17:00 vánoční besídka + vánoční trhy s výrobky žáků

13. 12. od 16:30 vánoční tvoření

12. 12. rytmická show pro děti

5. 12. Mikuláš s čertem a s nadílkou

 

Mateřská škola

23.- 30. 12. MŠ uzavřena

19. 12. od 16:30 vánoční besídka

14. 12. vyšetření zraku dětí

12. 12. rytmická show pro děti

6. 12. od 15:30 vánoční tvoření

5. 12. Mikuláš s čertem a s nadílkou

Listopad 2022

Mateřská škola

7. 11. v 10:30  představení divadla Šapito pro děti- hrazeno z projektu JAK Šablony I

9. a 16. 11. 2022 bude celodenně přerušena dodávka elektřiny, proto bude v tyto dny MŠ uzavřena (nebude fungovat teplo, světlo, nepůjde voda a nelze vařit). 

28. 11. škola na nečisto

29. 11. divadelní představení

Základní škola

7. 11. se žáci 1. a 2. ročníku zúčastní divadelního představení v MŠ

9. 11. je připravena pro žáky beseda s Policií ČR

10. 11. proběhnou konzultace pro rodiče o prospěchu a chování žáků- dle rozpisu

9. 11. bude pro žáky v ZŠ zajištěn náhradní studený oběd (nelze vařit v ŠJ)

16. 11. ředitelské volno (vzhledem k odstávce elektřiny ve škole neteče voda)

18. 11. ředitelské volno

26. 11.- lampionový průvod v 16 hodin od MŠ do Břežan, kde děti z MŠ i ZŠ Lešany vystoupí na návsi před rozsvícením vánočního stromečku

 

Říjen 2022

26. a 27. 10. 2022 podzimní prázdniny v ZŠ

MŠ uzavřena 27. 10. 2022 z provozních důvodů

Začínáme s doučováním žáků z Národního plánu obnovy

Září 2022

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022- 23

Akce ZŠ v září

10. 9.- vítání občánků

13. 9.- úvodní třídní schůzky

19. 9.- začíná činnost zájmových kroužků

26. 9.- výlet na farmu Michael v Nedvězí

29. a 30. 9.- ředitelské volno

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Začíná ve čtvrtek 1. září v 6:30 hodin.

Vezměte s sebou: bačkorky, náhradní oblečení, oblečení na pobyt venku, pyžamo.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Začínáme ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hodin

Pátek 2. září- cvičení v přírodě

Pondělí 5. září- začíná výuka

 

Co dětem do školy pořídit:

-v naší ZŠ dostávají děti zdarma sešity a pracovní sešity, žáci 1. ročníku i pomůcky na výtvarnou výchovu

Děti do 1. ročníku potřebují jen:

-aktovku, penál- nejlépe jen s 1 zipem (tam bude jen tužka č. 2 a pastelky), desky na sešity A4, 5x průsvitný obal na sešity A4, 3x obal na sešity A5, 1x obal na notýsek A6

- 2x přezůvky v sáčku (nejlépe látkovém, 1x do ZŠ, 1x na obědy v MŠ), 1x tričko, tepláky, mikinu na Tv v sáčku, 1x sportovní boty v sáčku (máme otevřené šatní skříňky s věšáčky, proto vše v sáčku, aby se jim to neválelo dohromady na dně skříňky)

Děti do 2.- 5. ročníku ZŠ potřebují:

-aktovku, penál (tam bude tužka č. 2, pero- ne gumovací pilot, pastelky, krátké pravítko, guma, ořezávátko, nůžky), desky na sešity A4, 5x průsvitný obal na sešity A4, 3x obal na sešity A5, 1x obal na notýsek A6

- 2x přezůvky v sáčku (nejlépe látkovém, 1x do ZŠ, 1x na obědy v MŠ), 1x tričko, tepláky, mikinu na Tv v sáčku, 1x sportovní boty v sáčku (máme otevřené šatní skříňky s věšáčky, proto vše v sáčku, aby se jim to neválelo dohromady na dně skříňky)

-vodové barvy, štětec plochý středně velký, štětec kulatý středně velký, kelímek na vodu, voskovky, modelínu, černou tuš, hadřík na utírání štětců (vše může být v plastovém boxu či v krabici od bot)